Галерия

Представяне

Промишлен дизайн

Изработка

Тестване в лабораторен басейн

Полеви изпитания (Черно море, р. Дунав и вътрешни водоеми)

Компютърна симулация